Виконання судових рішень

Адвокат в справах щодо виконання судових рішень м. Рівне, м. Луцьк

Державна виконавча служба (ДВС) є органом виконавчої влади, реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів державної влади.

Основним завданням ДВС є забезпечення виконання вироків судів та інших органів, які мають обов'язки виконувати рішення суду. В Україні діють як державні виконавці, так і приватні виконавці. У випадку відмови від добровільного виконання рішення суду, боржником, держваний або приватний виконавець має законом надані йому повноваження застосовувати спеціальні механіхми, заходи примусового виконання рішення суду. До них належать зокрема:зв ернення стягнення на кошти, цінні папери, на заробітну плату, пенсію, стипендію, вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, що зазначені у рішенні, заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності.

ДВС також виконує рішення міжнародних судів та арбітражних рішень, які згідно з міжнародними договорами зобов'язуються виконуватися на території України.

Що ми пропонуємо:
Участь адвоката у справах з Державною виконавчою службою є дуже корисною, особливо якщо йдеться про складні справи або справи з великою сумою заборгованості.

Адвокати адвокатського об'єднання "PROXY" надають допомогу на кожному етапі взаємодії з ДВС, починаючи з подання звернення та завершуючи виконання рішення. Ми допомагаємо клієнту у забезпеченні правового захисту, а також відстоюємо інтереси клієнта перед ДВС. Надаємо нашим довірителям необхідну правову консультацію та допомагаємо у підготовці документів для подачі до ДВС, ведемо переговори з виконавцем, сприяємо досягненню мирного врегулювання спору, а також надаємо іншу необхідну допомогу. Ми забезпечуємо належний захист у разі порушення прав з боку ДВС, зокрема, у випадку неправомірних дій виконавця. Наші фахівці готують заяви про стягнення забогованості, запити на отримання інформації про майно боржника, а також інших документів, які є необхідними для ефективної роботи з ДВС
Окрім того, адвокат може надати консультації з питань правового регулювання виконавчого провадження, допомогти з вибором оптимальних шляхів забезпечення виконання рішення, а також розробити стратегію захисту клієнта у разі виникнення спору з ДВС.
Адвокат також може бути корисним у разі порушення прав боржника чи кредитора ДВС, зокрема, у разі виникнення скарги на дії посадових осіб ДВС або недостатнього захисту прав клієнта в процесі виконання рішення.
Отже, участь адвоката у справах з ДВС може допомогти захистити права та інтереси клієнта, забезпечити ефективну взаємодію з ДВС та знизити ризики порушення прав у процесі виконання рішення.

Саме тому для ефективного захисту клієнтів наші фахівці в зазначеній галузі права надають наступні послуги:

  • Пред’явлення виконавчих документів до виконання;
  • Оскарження дій та бездіяльності органів Державної виконавчої служби, їх посадових осіб;
  • Стягнення моральної шкоди, внаслідок незаконних дій або бездіяльності ДВС;
  • Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, написання заяв, клопотань;
  • Підготовка скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних виконавців;
  • Участь при проведенні виконавчих дій;
  • Надання усних та письмових консультацій із вивченням документів.

Якщо Ви потребуєте професійної допомоги адвоката, замовте консультацію за посиланням нижче.


Запишіться на консультацію

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті